ASFALTFRESING I BERGEN OG OMEGN

Vi freser helt til du blir fornøyd!

Be om pristilbud

Tjenester innen fresing av asfalt

Ned- og bortfresing

Vi utfører fresing av leggekanter/avslutninger. I tillegg tilbyr vi nedfresing av gammel asfalt, for å få et best mulig resultat på alle avslutninger ved nyasfaltering. Asfaltskjøtene blir jevne og kraftige.

Planfresing med stor fres

Vi utfører planfresing/traufresing av større veier og areal før asfaltering. For denne typen arbeid har vi mye utstyr, blant annet laser, slik at vi kan stille inn helling. Denne maskinen – Wirtgen W210i – har den mest nøyaktige teknologien på markedet i dag. Tannavstanden på trommelen er 10mm.

Fresing ved vannproblemer / vannansamling

Bijak Maskin utfører også fresing av vannproblemer. Vi freser ned slik at vannet renner til sluk/kummer, i stedet for å samle seg opp.

Bortfresing av fartsdumper

Vi utfører fjerning av gamle fartsdumper og fresing av leggekanter for nye fartsdumper i eksisterende asfaltdekke, slik at vi får best mulig overgang og vedheft mellom eksisterende veidekke og den nye fartshumpen.

Fjerning av gammel veimerking

Vi tilbyr fjerning av gammel, pålimt veimerking.

Fresing rundt kummer og sluk

Vi freser også rundt kummer og sluk, slik at disse ikke trenger å heves ved nyasfaltering.

Forsterket vegoppmerking

Forsterket vegoppmerking går ut på at man freser veikant og midten av veien med sinusbølger. Vi kan også frese plan nedsenk. Dette er det viktigste trafikksikring tiltaket for å unngå møteulykker og utforkjøring på smale veier. Denne metoden er også brukt for å bevare vegmerking/maling som blir lagt ned i sporet. Da ødelegger ikke snøplogen vegmerkingen om vinteren.