Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

NCC Roads

NCC Roads tilbyr produkter og tjenester på og i forbindelse med vei. Virksomheten dekker verdikjeden fra produksjon av pukk og grus, produksjon og utlegging av asfalt samt veiservice.

Både produkter og metoder i NCC Roads utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. Nye energibesparende asfaltprodukter, gjenvinning av asfalt og alternativt drivstoff er noen eksempler. NCC Roads vil gjennom ulike initiativ medvirke til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

ncc.no

Lemminkäinen

Lemminkäinen Norge ble stiftet i 2001, i forbindelse med at Lemminkäinen Corporation overtok Icopal AS sin asfaltvirksomhet i Danmark og Norge. L.C. er en av Finlands største entreprenører, og for tiden Nordens nest største aktør innen asfaltmarkedet. Konsernet omsatte i 2011 for ca. 17 mrd kroner, og hadde i gjennomsnitt 8.421 ansatte.

lemminkainen.no

Vegvesenet

Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen.

God infrastruktur er nøkkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, næringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med på å sikre denne tilgjengeligheten som er så viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter

vegvesen.no

Fyllingen Maskin

Fyllingen Maskin har mer enn 50 års erfaring som maskinentreprenør og er idag en av de største og mest erfarne innen våre områder i bergensregionen.

Fyllingen Maskin

Kontaktinformasjon

Mobil: 952 05 219

Kontaktskjema
Håkon Birkeland

Daglig leder

Steffen Birkeland

Prosjektleder

Sindre Tjønn

Prosjektleder